Customer-Groups_Overall.jpg

Wskazówki dotyczące utrzymania czystości aby zapobiegać zakażeniom


W dzisiejszych czasach - bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - stało się niezwykle ważne, aby utrzymać czystość środowiska oraz przestrzegać wskazówek dotyczących utrzymania czystości w celu zapobiegania zakażeniom. Ponieważ miejsca publiczne stają się bardziej dostępne i tym samym bardziej zatłoczone, pomieszczenia muszą być nie tylko wyraźnie czyste, ale także odkażone. Te środki profilaktyczne są konieczne, ponieważ nie można mieć pewności, czy dana powierzchnia miała kontakt z wirusami lub bakteriami.

Nawet jeśli różne sektory mają różne wymagania dotyczące standardów utrzymania czystości, ważne jest, aby przestrzegać ogólnych wytycznych dotyczących utrzymania czystości w celu kontroli zakażeń.

5 wskazówek dotyczących utrzymania czystości w celu zapobiegania zakażeniom

iQonnect_Quality-PRO_305x400.jpg

5 wskazówek dotyczących utrzymania czystości w celu zapobiegania zakażeniom

  • Sprawdź, czy procedury utrzymania czystości i plany sprzątania są aktualne i zgodne z oficjalnymi wytycznymi odpowiednich organów.
  • Zdefiniuj często dotykane powierzchnie i edukuj pracowników na temat utrzymania ich w higienicznym  stanie, jak również na temat ryzyk zanieczyszczenia i zwiększ częstotliwość sprzątania w obowiązujących harmonogramach. Zadbaj o to, by wszyscy pracownicy sprzątający przestrzegali otrzymanych instrukcji. W razie potrzeby udziel im dodatkowych instrukcji i zorganizuj potrzebne szkolenia.
  • Sprawdź produkty do sprzątania, z których korzystasz. Czy są w dobrym stanie i czy są odpowiednie do danych zadań? Czyść i dezynfekuj je dokładnie po użyciu, by były gotowe do następnego zastosowania.
  • Zwracaj uwagę na higienę rąk. Przygotuj instrukcje, jak właściwie myć i dezynfekować ręce.
  • Zwracaj uwagę na środki ochrony indywidualnej, jak maski, rękawice i okulary ochronne. Przygotuj instrukcje, jak i kiedy ich używać.

By uzyskać więcej informacji na temat podstawowych zasad zapobiegania zakażeniom, skontaktuj się z Vileda Professional.