Zastrzeżenie

  • Strona jest obsługiwana przez Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, a wszystkie prawa do niej należą wyłącznie do Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, chyba że zaznaczono inaczej.
  • Wszelkie informacje publikowane na tej stronie, w szczególności informacje dotyczące produktów, są podawane zgodnie z najlepszą wiedzą Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Informacje takie w żadnym wypadku, o ile jest to prawnie dopuszczalne, nie mogą być interpretowane jako gwarancja lub oświadczenie jakiegokolwiek rodzaju, ani nie mogą nakładać jakiejkolwiek odpowiedzialności na Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
  • Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, według własnego uznania, może w dowolnym momencie zmodyfikować, zmienić lub przerwać działanie tej strony lub jej części bez ponoszenia odpowiedzialności. Freudenberg nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację Strony.
  • Linki do stron osób trzecich nie stanowią poparcia dla takich stron internetowych osób trzecich ze strony Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, a Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron ani ich zawartość.