Prywatność danych

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Poniższa polityka prywatności wyjaśni Państwu, jakie informacje są zbierane podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej oraz w jaki sposób mogą być one wykorzystywane. Znajdą w niej Państwo również nasze dane kontaktowe w przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych i z kim mogę się skontaktować?

Informacje o osobach odpowiedzialnych ('administratorze danych') można znaleźć w metryczce tej strony internetowej.
Organem nadzorującym ochronę danych osobowych jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy w ramach naszych relacji biznesowych od Państwa, od partnera, który otrzymał od Państwa zlecenie, lub od jednego z naszych partnerów biznesowych. Ponadto przetwarzamy dane, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (np. z rejestru handlowego, katalogu adresowego, mediów, od uczestników targów). Dane osobowe obejmują Państwa dane osobowe (takie jak zwrot grzecznościowy, nazwisko, kraj, adres, adres e-mail i numer telefonu, adresy dostawy, informacje o zamówieniach i rozliczeniach, informacje o ratingu kredytowym, dane dokumentacji, protokoły z targów itp.)

Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w ramach naszej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych ineteresów, jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjecia działań przed zawarciem umowy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w oparciu o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym celu konatktu z nami (np. na targach, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, telefonicznie lub za pośrednictwem niniejszej strony internetowej).
W szczególności dane osobowe są przetwarzane w ramach następujących procesów biznesowych:
 • Odwiedzin na tej stronie internetowej lub innych stronach marketingowych
 • Rejestracji osób odwiedzających stronę, dostępu do sieci Wi-Fi dla gości
 • Zgłoszeń do pracy
 • Targów i wydarzeń
 • Konsultacji udzielanych przez naszych pracowników lub partnerów handlowych
 • Przetwarzania zamówień, dostaw, fakturowania
 • Ze względu na zobowiązania prawne (kontrole celne i kontrole zgodności, sprawozdania z wypadków)
 • Pracy tymczasowej, szkoleń
 • Kontroli jakości i certyfikatów jakości, reklamacji
 • Pomiaru wydajności podwykonawców W ramach stosunków handlowych należy podać dane osobowe niezbędne do nawiązania i prowadzenia stosunków handlowych, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani na mocy prawa. Jeśli nie przekażą nam Państwo tych danych, zasadniczo będziemy musieli odrzucić Państwa prośbę lub rozwiązać istniejący stosunek umowny.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przetwarzanie będzie odbywać się wyłącznie w jednym lub większej liczbie określonych celów. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Kto jest odbiorcą moich danych?

Przekazujemy Państwa dane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub jeśli przekazanie danych jest konieczne do realizacji naszych celów biznesowych. W ramach naszej grupy spółek Państwa dane otrzymują tylko ci pracownicy, którym są one potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, prawnych i regulacyjnych lub w celu ochrony uzasadnionych interesów. Ponadto przekazujemy Państwa dane współpracującym z nami podwykonawcom, takim jak:
 • Firmie ochroniarskiej w celu potwierdzenia uprawnień dostępu
 • Dostawcom usług IT i usług hostingowych
 • Instytucjom kredytowym i dostawcom płatności w celu przetwarzania płatności przy okazji składania zamówienia
 • Dostawcy usług backoffice w celu przetwarzania korespondencji reklamowej
 • Dostawcom obsługującym zamówienia na produkty i próbki
 • Laboratorium w celu testowania produktów
 • Firmie logistycznej w celu wysyłki zamówionych przez Państwa towarów
 • Dystrybutorom, jeśli potrzebują Państwa danych do przetworzenia Państwa zamówienia
 • Ponadto dane są przekazywane organom i instytucjom publicznym (urzędom skarbowym, odpowiednim organom, urzędom celnym), o ile istnieje prawny lub regulacyjny obowiązek ich przekazywania.
Wszyscy przetwórcy i dystrybutorzy są zobowiązani umownie do przetwarzania Państwa danych tylko w ramach świadczenia usług i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji handlowej lub do spełnienia wymogów dokumentacyjnych, w szczególności przez czas niezbędny do wykonania działań przed zawarciem umowy, przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu, przez okres odpowiedzialaności z tytułu rękojmi; obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowowści -  do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określonymi przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości; przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożoych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres odpowiedzialaności z tego tytułu, przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy. W naszych zagranicznych spółkach zależnych lub biurach okresy przechowywania mogą być dłuższe zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Nasze systemy informatyczne posiadaja również rozbudowane moduły ochorony danych, które nie pozwalają na przedwczesne usuwanie danych. W takim przypadku dostęp do danych zostanie ograniczony po upływie dozwolonego okresu przechowywania danych.
 

Jakie mam prawa do ochrony danych?

Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Ochorony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo odwołać zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu przez nas dancyh osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania (np. ofert czy reklam naszych produktów, przy czym po otrzymaniu ww. sprzeciwu, powinniśmy zaprzestać przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych), a także sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przy czym gdy złożą nam Państwo taki sprzeciw nie będziemy mogli już dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa inetersów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, albo stanowić warunek zawarcia umowy, a w przypadku konieczności podania danych, brak ich może skutkować brakiem możliwości podjecia od nas czynności.
W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z osobą, która ostatnio sie z Państwem kontaktowała. Jeżeli uważają Państwo, że podczas przetwarzania danych osobowych naruszamy przepisy o ochronie danych osobowych, prosimy Państwa o kontakt w celu rozwiania Państwa obaw. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na ile moje dane są bezpieczne?

Stosujemy najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, aby odpowiednio chronić Państwa dane. Nasi pracownicy, podwykonawcy i partnerzy handlowi są zobowiązani do przestrzegania naszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa informacji i są regularnie kontrolowani.

Nota o ochronie prywatności dotycząca tej strony internetowej, usług online i marketingu

Pliki cookie

W pewnych okolicznościach przechowujemy na Państwa komputerze informacje, tzw. pliki cookie, aby móc oferować określone usługi lub lepiej zrozumieć Państwa preferencje i zoptymalizować naszą stronę internetową.
Cookies to małe pliki tekstowe, które często zawierają unikalny identyfikator i które są zapisywane na dysku użytkownika z serwera WWW. Pliki cookie zawierają informacje, które mogą być później odczytywane przez serwer, który zapisał plik cookie. Często składają się one z serii znaków i cyfr, a czasem także dalszych informacji, które jednoznacznie identyfikują komputer użytkownika.
Niektóre pliki cookie są przechowywane tylko na czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej, tak zwane 'Session Cookies'. Inne, bardziej trwałe pliki cookie mogą pozostać na Państwa komputerze po Państwa wizycie na naszej stronie internetowej, a nasza strona internetowa będzie miała do nich dostęp za każdym razem, gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową (tzw. 'ID Cookies'). Niektóre pliki cookie, które są przechowywane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej mogą być odczytywane i przetwarzane przez inne firmy.
Mogą Państwo kontrolować pliki cookie z tej strony internetowej, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby w ogóle nie akceptować plików cookie, akceptować je tylko na żądanie lub usuwając je po zamknięciu sesji przeglądarki. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych usług może być wtedy ograniczone i że niektóre części strony internetowej będą działały poprawnie tylko przy użyciu plików cookie.
Dodatkowe informacje na temat plików cookie używanych na naszych stronach internetowych można znaleźć w sekcji 'Cookie List': Lista plików cookie (PDF)

Wtyczki wideo YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek wideo z witryny internetowej youtube.com służącej do udostępniania plików wideo. Youtube należy do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Filmy z naszego oficjalnego kanału YouTube zamieszczamy przy użyciu trybu YouTube zwiększającego prywatność. W tym trybie można ustawić pliki cookie na komputerze użytkownika po kliknięciu na odtwarzacz wideo YouTube, ale YouTube nie będzie przechowywać informacji cookie pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika w celu odtwarzania zamieszczonych filmów wideo dzięki zastosowaniu trybu zwiększonego poziomu prywatności.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. '('Google'). Google Analytics używa 'cookies', czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 
W przypadku aktywacji anonimizacji IP, Google skróci/anonimizuje ostatni oktet adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również w przypadku innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA. Na zlecenie dostawcy strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu dla dostawcy strony internetowej. 
Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. 
Ponadto można uniemożliwić Google zbieranie i wykorzystywanie danych (cookies i adres IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub na stronie http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Należy pamiętać, że na tej stronie internetowej kod Google Analytics jest uzupełniany przez 'gat._anonymizeIp()' w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. IP-masking). Alternatywnie do wtyczki przeglądarki można kliknąć na ten link, aby w przyszłości uniemożliwić pobieranie danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. Plik cookie opt-out jest zapisywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo swoje pliki cookie, muszą Państwo ponownie kliknąć na link.

Prawo autorskie

Zwracamy Państwa uwagę na naszą informację o prawach autorskich. Informacja ta jest automatycznie dołączana do każdej kopii treści na naszych stronach internetowych i nie może być usuwana. Te przepisy dotyczące praw autorskich mają również zastosowanie do wszystkich dokumentów dostępnych do pobrania.

Ograniczenia dotyczące użycia

Jakiekolwiek użycie naruszające przepisy prawa lub prawa osób trzecich jest zabronione. W przypadku naruszenia zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do stron internetowych.

Państwa prawa i nasze dane kontaktowe

Jeżeli którekolwiek z Państwa danych osobowych są niepoprawne, mają Państwo prawo do ich poprawienia oraz do ich usunięcia lub zablokowania, jeżeli nie są już potrzebne. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa danych osobowych do celów marketingowych lub badań rynkowych. Ponadto mają Państwo prawo znać dane osobowe, które są gromadzone.

Z praw tych można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem Vileda.Professional@fhp-ww.com.

Zapytania o udostepnienie informacji należy wysyłać na adres:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH
Data Protection Officer Dr. Christian Wolff
Im Technologiepark 19 69469 Weinheim
Niemcy
data_privacy@fhp-ww.com


Prawo autorskie

©2019 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Weinheim, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności w odniesieniu do tekstów, obrazów i innych dzieł chronionych prawem autorskim opublikowanych na tych stronach internetowych. Powielanie, puszczanie w obieg, przechowywanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, transmitowanie lub inne wykorzystywanie zawartości tych stron internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH jest wyraźnie zabronione.