Ścierka r-MicroTuff Swift

r-MicroTuff Swift – ściereczka z recyklingu od Vileda Professional

Czysto i ekologicznie to priorytety? Ten produkt przypadnie Ci do gustu! Jako światowy lider w dziedzinie rozwiązań do utrzymania czystości pragniemy dostarczać coś więcej niż tylko produkty, które utrzymują miejsca i powierzchnie w higienicznej czystości. Powinny one również przyczyniać się do zachowania zdrowej planety. Dlatego też stworzyliśmy zupełnie nową serię ekologicznych produktów. Wszystkie są odpowiednio wytworzone i oznaczone literą „r”.

Ekologiczne ściereczki do sprzątania bez detergentów? r-MicroTuff Swift jest pierwszą ściereczką Vileda Professional wykonaną w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Łatwo usuwa tłuste ślady palców i uporczywe zabrudzenia nawet bez użycia środków chemicznych. Ściereczka z recyklingu może być używana na wszystkich rodzajach powierzchni i wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie i skuteczne czyszczenie. Nadaje się zarówno do wstępnego przygotowania powierzchni do czyszczenia, jak i do mycia metodami tradycyjnymi i natryskowymi.

r-MicroTuff Swift: „r” to symbol odpowiedzialności, oszczędnego gospodarowania zasobami oraz recyklingu.

Ściereczka z recyklingu jest wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu, ale zapewnia taką samą doskonałą wydajność czyszczenia i trwałość jak produkty z włókien pierwotnych. r-MicroTuff Swift to:

 • 100% mocy czyszczącej mikrofibry,
 • do 99,99% usuniętych koronawirusów BCoV z powierzchni winylowych, zgodnie z testami przeprowadzonymi przez niezależne laboratorium,
 • bardzo wysoka zdolność zbierania cząstek,
 • chłonna, doskonała na rozlane płyny,
 • najwyższa trwałość – do 500 prań,
 • certyfikat ekologiczny Nordic Swan Ecolabel.

Ściereczki Vileda Professional z recyklingu – Moc. Wydajność. Duma.

Moc: Osiągnij siłę czyszczenia mikrowłókien w połączeniu z trwałością. 2 butelki PET o pojemności 0,5 l są ponownie wykorzystywane do stworzenia jednej ściereczki r-MicroTuff Swift, bez uszczerbku dla wydajności czyszczenia i trwałości.

Wydajność: Mikrofibra o przedłużonej trwałości zapewnia najlepsze w swojej klasie rezultaty czyszczenia. Ściereczka usuwa nawet do 99,99% usuwania koronawirusów. Wiodąca skuteczność czyszczenia jest zachowana nawet w przypadku rezygnacji z detergentów.

Duma: Ściereczka do czyszczenia Vileda Professional r-MicroTuff Swift z recyklingu otrzymała znak ekologiczny Nordic Swan Ecolabel, który podkreśla, że jest ona bezpieczna dla użytkowników i środowiska. Ściereczki do czyszczenia Vileda Professional z recyklingu czyszczą bardziej ekologicznie i inteligentnie, zapewniając jednocześnie najwyższą wartość dodaną dla klientów.

Wszystkie nasze zrównoważone produkty są oznaczone etykietą „Love it Clean", która podkreśla nasze zaangażowanie w recykling, bezpieczeństwo i skuteczność czyszczenia.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszego wsparcia i zapoznania się z naszą nową serią zrównoważonych produktów. r-MicroTuff Swift – dla czystości i środowiska!

r-MicroTuff Swift: r for responsibility. r for resources. r for recycled. 

The recycled cleaning cloth is made from 100% recycled polyester but provides you with the same superior cleaning performance and durability as the virgin fibre product. Benefit from further product highlights: 

 • 100% Microfibre cleaning power
 • *Up to 99.99% Bovine coronavirus removal from vinyl surfaces as tested at a 3rd party lab 
 • Very high particle pick-up
 • Absorbent, excellent for spillage
 • Superior durability up to 500 washes 
 • Nordic Swan Ecolabel awarded 

Do you like it clean and green? Read below and learn more about the r-MicroTuff Swift recycled cleaning cloth. 

Vileda Professional recycled cleaning cloths — Power. Performance. Proud

Power: Achieve microfibre cleaning power in combination with sustainability. 2 PET bottles, 0.5 l are re-used to create one r-MicroTuff Swift cloth without compromising on cleaning performance and durability. 

Performance: This second-life microfibre leads to best-in-class cleaning results such as up to 99.99% removal of Coronaviruses. The leading cleaning efficiency is retained even when detergents are omitted.

Proud: The Vileda Professional r-MicroTuff Swift recycled cleaning cloth has been awarded the Nordic Swan Ecolabel  which underlines that it is safe for the users and for the environment. Vileda Professional  recycled cleaning cloths clean smarter and greener whilst adding highest value to your clients. 

All of our sustainable products are marked with the “Love it Clean” label which underlines our commitment to recycling, safety and cleaning efficiency.

Get in contact with us for further support and browse our new series of sustainable products. Purchase the r-MicroTuff Swift now!

Opis Kolor Wymiary (cm) Nr artykułu karton Ilość opakowań w kartonie Nr artykułu opakowanie Ilość sztuk w opakowaniu
r-MicroTuff Swift zielony 35 x 38 168757 20 168758 5
r-MicroTuff Swift niebieski 35 x 38 168755 20 168765 5
r-MicroTuff Swift żółty 35 x 38 168759 20 168760 5
r-MicroTuff Swift czerwony 35 x 38 168761 20 168762 5

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami