SpillEx

SpillEx to super chłonna mata jednorazowego użytku do szybkiego usuwania różnych cieczy na bazie wody z twardych podłóg, np. krwi na salach operacyjnych, moczu w domach opieki lub napojów, które mogą powodować poślizgnięcie się w restauracjach lub supermarketach. SpillEx, dzięki swojej wyjątkowej chłonności, szybko i bezpiecznie usuwa rozlane ciecze przed umyciem powierzchni mopem. SpillEx oferuje najbezpieczniejsze rozwiązanie do wycierania rozlanych cieczy przed sprzątaniem. Mata pochłania 1200 ml wody i do 500 ml NaCl 0,9%. Po wchłonięciu cieczy przekształca ją w żel, dzięki czemu ciecz nie skapuje z maty po jej podniesieniu. Nie stwarza ryzyka wycieków cieczy, jej bezpośredniego kontaktu z dłońmi anni zabrudzenia wody w wiadrze brudną cieczą i przeniesienia zanieczyszczeń.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami